<       TSL 63 – REDACTIONEEL       >


tsl63vk

In het vorige nummer van TSL stond een onbekend, nooit eerder in het Nederlands vertaald toneelstuk van Gogol. Dit nummer opent met een hedendaags toneelstuk van de Russische schrijver Anatoli Gavrilov, waarin Gogol, samen met enkele van zijn helden, als personage optreedt. Net als bij Gogol zelf lopen humor en tragiek door elkaar heen. Het gebeurt maar zelden dat schrijvers die werkelijk bestaan of hebben bestaan fungeren als personages in het fictionele werk van andere auteurs, maar wat Gogol betreft had Gavrilov in elk geval één voorganger: de negentiende-eeuwse schrijver Nikolaj Leskov. Leskov was een groot bewonderaar van Gogol, heeft het een en ander aan hem ontleend en wil in een van zijn verhalen laten zien dat de serieusheid en religieusheid van de latere Gogol niet uit de lucht komt vallen, maar in feite altijd al in hem aanwezig was.

Veel voorkomend in de Russische literatuur (Poesjkin, Tolstoj en vele anderen) zijn de zigeuners en hun muziek. De ‘zigeunerliederen’ en ‘zigeunerromances’ zijn niet van zigeuneroorsprong, zoals men vaak denkt, maar gebaseerd op Russische liederen. De manier waarop de muziek wordt uitgevoerd is echter bijzonder en verschilt ook van land tot land: de zigeuners passen zich aan aan hun woon- en verblijfplaats. Met de publicatie in Rusland in 1999 van de in de reeds in de jaren dertig van de vorige eeuw geschreven roman Viktor Vavitsj van Boris Zjitkov is er weer een belangrijk literair werk aan de Russische literatuur toegevoegd. Hij is nu ook in het Nederlands vertaald en TSL voegt daar in dit nummer nog enkele verhalen aan toe.

In 1912 werd de grote Poolse schrijver Bruno Schulz, bekend om zijn ook in het Nederlands vertaalde De kaneelwinkels en Sanatorium Clepsydra, geboren. Reden om in verschillende bijdragen aandacht aan hem te besteden.

In een nieuwe rubriek geeft TSL informatie over belangrijke literaire websites. De eerste die besproken wordt is de Russische site Vavilon, waar een schat aan gegevens over hedendaagse schrijvers en dichters is te vinden.

 

December 2012<       TSL 63       >