<       TSL 52 – REDACTIONEEL       >


Dit nummer opent met een bijdrage over de in ons taalgebied niet echt bekende Russische schrijver Aleksej Remizov (1877-1957), die na de revolutie uitweek naar Frankrijk. De bijdrage concentreert zich op een nog niet in het Nederlands vertaalde, autobiografische roman van hem, Oetsjitel moeziki (‘De muziekleraar’), die handelt over het moeizame leven van Russische emigranten in Parijs. Een fragment uit de roman, onder de titel ‘Brief aan Dostojevski’, verschijnt hier in vertaling.

Dostojevski komt ook aan de orde in een artikel over Etty Hillesum die, zoals blijkt uit haar dagboeken, twee favoriete auteurs had, Rainer Maria Rilke en Fjodor Dostojevski. Het werk van Dostojevski, in het bijzonder De broers Karamazov, met de problematiek van het lijden en van de aanvaarding van het leven ondanks het lijden, speelde, zo blijkt uit het artikel, een grote rol in haar leven. Het maakte het haar mogelijk ook de menselijke hel van het concentratiekamp als een persoonlijk paradijs te zien.

Een Nederlandse communist die in de jaren twintig van de vorige eeuw in Moskou ging wonen en Russisch staatsburger werd is daar getrouwd en kreeg een zoon. Deze (geboren in 1934) blijkt filosoof en dichter geworden. Als filosoof publiceert hij onder de naam van zijn vader: Siewertsz van Reesema, als dichter onder die van zijn moeder: Argoetinski-Dolgoroeki. We publiceren enkele van zijn gedichten.

Russische poëzie (in vertaling) is er ook van de jonggestorven dichter uit Jekaterinburg, Boris Ryzji, van wie al eerder werk in het Nederlands is verschenen, en van de dichteres Anastasia Afanasjeva uit Charkov. Een verhaal van de in Rusland zeer populaire Sergej Dovlatov gaat over het leven van Russische emigranten in Amerika.

De Poolse schrijver Bruno Schulz (1892-1942) heeft met boeken als De kaneelwinkels en Sanatorium Clepsydra ook in ons taalgebied veel invloed gehad, zoals blijkt uit het werk van verschillende Nederlandse en Vlaamse schrijvers en dichters. In een artikel wordt de receptie van zijn werk gedocumenteerd.

Nog niet of minder bekend bij ons zijn de Tsjechische schrijver Zdeněk Grmolec en de Bulgaarse auteur Anton Dontsjev. Van de eerstgenoemde publiceren we een verhaal. Van Dontsjev is onlangs een roman verschenen, Tijden van verandering. De vertaalster had een gesprek met hem.

Maart / April 2009<       TSL 52       >