<       TSL 68 – REDACTIONEEL       >


68

Voor nummer 68 van TSL heeft de redactie besloten enige aandacht te besteden aan een historische gebeurtenis die, nu bijna vijftig jaar geleden, de wereld schokte: de inval van de Warschaupactlanden in Tsjecho-Slowakije in 1968. Zoals bekend maakte die inval een einde aan de Praagse Lente, die er naar streefde het socialisme een vrijer en fraaier gezicht te geven. De Sovjet-Unie moest daar niets van hebben en drukte het streven naar meer vrijheid met geweld de kop in. Ruim twintig jaar later delfden de communisten in de Sovjet-Unie zelf het onderspit en viel het land uiteen in een aantal afzonderlijke staten. Van het jaar 1968 laten we drie ‘literaire’ beelden zien: het Manifest van 2000 woorden van Ludvík Vaculík, dat twee maanden voor de inval in een Tsjechisch literair tijdschrift verscheen en waarin de vloer werd aangeveegd met de egotrippende communistische machthebbers, vervolgens de verschillende, elkaar bestrijdende partijen in de Poolse literatuurwetenschap en het protest in Moskou van een paar dappere dissidenten, onder wie de dichteres Natalja Gorbanevskaja, een paar dagen na de inval.

Minder wereldschokkend, maar zeker ook een belangrijke gebeurtenis, is de komende opvoering (november 2014) van de avant-gardistsiche futuristische opera De overwinning op de zon (1913) door studenten en medewerkers van de Amsterdamse slavistiek. De bedoeling is een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie van de historische opvoering, met de kostuums zoals Malevitsj die heeft geschetst, het libretto in een precieze vertaling en de muziek in zoverre die is bewaard gebleven (die zal echter op een verrassende manier worden aangevuld). In twee artikelen worden de achtergronden van de opera en wat er allemaal komt kijken bij een reconstructie uitvoerig belicht.

Verder aandacht voor klassieke en hedendaagse Russische poëzie, vogels en vogelgeluiden in literatuur, nieuw – vertaald – werk van de Tsjechische schrijver Jiří Weil en het Nederlandse resultaat van de in verschillende landen gehouden vertaalwedstrijd van werk van Hrabal.

 

Oktober 2014<       TSL 68       >