<       TSL 57 – REDACTIONEEL       >tsl57

Dit nummer is gewijd aan de grote Russische schrijver Lev Tolstoj (1828-1910), van wie de dit jaar de honderdste sterfdag herdenken. Van verschillende kanten en vanuit verschillende visies wordt op zijn werk en persoon ingegaan. Daarmee wordt natuurlijk niet een compleet beeld van de schrijver gegeven, maar worden er wel enkele nieuwe en verras- sende aspecten van hem en de invloed die hij en zijn werk hebben gehad belicht. Ook is er aandacht voor Tolstojs echtgenote, Sofja Behrs, zelf een bepaald niet talentloos schrijfster, maar niet erg gelukkig in haar huwelijk met Tolstoj. Over dat huwelijk en over Tolstojs hele leven is zo veel geschreven dat het zicht op zijn werk soms verloren dreigt te gaan.

Ook de rest van het nummer betreft de Russische literatuur. We publiceren een aantal gedichten van de na de revolutie van 1917 geëmigreerde dichter en prozaïst Sasja Tsjorny (van sommige zowel het origineel als de vertaling), werk van een ook niet in eigen land bekende auteur, Anatoli Movsjevitsj, en een fragment uit een roman van de in Rusland thans zeer populaire schrijver Zachar Prilepin.


December 2011

 

 

 

<       TSL 57      >