Valeri NoegatovFake (gedichten)

Valeri Noegatov. Bron

Valeri Viktorovitsj Noegatov (zijn eigenlijke naam is Tvjordochleb) is in 1972 geboren in Poltava (Oekraïne) en woont sinds 2002 in Moskou. Hij is een bekend performance dichter, die zijn werk graag opvoert onder begeleiding van muziek. Hij ziet zichzelf als iemand van de subcultuur, altijd en in principe in verzet tegen de mainstream en alles wat conformistisch is. Rebellen zijn nodig, meent hij, anders is er geen vernieuwing en heeft de literatuur geen toekomst. De hier vertaalde gedichten komen uit de bundel Fake (2009), die gedichten bevat die hij in de jaren 2004 tot 2008 heeft geschreven. Behalve dichter is Noegatov vertaler; hij heeft een groot aantal vertalingen op zijn naam staan van in het bijzonder Amerikaanse en Franse hedendaagse dichters.

stockholmse werkelijkheidals ik een groot dichter zou zijn
zou ik college geven aan de Zweedse koning

als ik een groot dichter zou zijn
zouden ze mij vertalen in alle talen van de wereld
inclusief het baskisch en het pidgin maleis

als ik een groot dichter zou zijn
zou ik optreden in enorme concertzalen
en de leiders van de mogendheden zouden luisteren naar mijn woorden

als ik een groot dichter zou zijn
zouden de liedjes gemaakt van mijn gedichten bovenaan de internationale hitparades staan
en daar weken lang op blijven

als ik een groot dichter zou zijn
zou ik trouwen met de mooiste en meest sexy actrice van mijn generatie
en zou ik zelf maar een beetje minder mooi en sexy zijn

als ik een groot dichter zou zijn
zou ik worden gedrukt in duizelingwekkende oplagen
en voor vele miljoenen contracten sluiten met de grootste uitgeversfirma’s

als ik een groot dichter zou zijn
zou ik de essentie begrijpen van de aan mij opgelegde verantwoordelijkheid
als cultuurdrager en stem van het volk

als ik een groot dichter zou zijn
zou ik me heel bescheiden en welwillend opstellen
en daarmee de harten veroveren van mijn bewonderaars

als ik een groot dichter zou zijn
zou ik een hele zee van epigonen en nabootsers hebben
met wie ik vol begrip en vaderliefde zou omgaan

als ik een groot dichter zou zijn
zou ik de meest prestigieuze prijzen krijgen van alle landen en continenten
en de meest vleiende recensies van de strengste scherpste en invloedrijkste critici

als ik een groot dichter zou zijn
zou alles bij mij verdomd goed zijn
en zou ik niet weten waarvoor mij zo’n geluk ten deel was gevallen
maar ik zou begrijpen dat ik dat terecht had verdiend
met mijn talent harde werken en ruimhartige ziel
elke morgen zou ik wakker worden in mijn appartementen
in een new yorks penthouse of een zwitsers chateau
ik zou naar het van de vloer tot het balkon hoge raam lopen
met het verblindende gezicht op de hudson of het meer van genève
en deze prachtige goddelijke wereld zou me een kreet van verrukking doen slaken
en in mijn hoofd zou een machtige onaardse melodie klinken
die sinds mensenheugenis klonk in de hoofden van alle grote dichters
en dat ik hoorde bij dat schitterende gezelschap
zou me vervullen met gloeiende trots en een zalige loomheid
en uit mijn verdroogde mond zou slechts dankbaarheid klinken

overeenkomstik loop over straat
over een gewone moskouse straat
over de nikolskajastraat
over de mjasnitskaja
over de tverskaja
ik klamp voorbijgangers aan
mooie mannen en bloeiende vrouwen
en zeg tegen hen
‘hé mijne dames en heren jullie doen iets verkeerd’
ik loop naar de jongens
die bij de metro ‘siberische kroonbier’ staan te drinken
en zeg tegen hen
‘hé jongens jullie vergissen je jullie doen iets verkeerd’
en ik loop naar de artsen van de ambulance
die het slachtoffer van een terroristische daad aan het redden zijn
en zeg tegen hen
‘hé dokters jullie halen de dingen door elkaar jullie doen iets verkeerd’
en ik loop naar de kassière van de supermarkt ‘het zevende continent’
en zeg tegen haar
‘hé juffrouw u hebt iets niet goed berekend u hebt iets verkeerd gedaan’
ik loop door de gang van het spoorstation koersk naar dat van de ringlijn
stap op een agent af en fluister hem in zijn oor
‘hé burger agent u doet hier duidelijk iets verkeerd’
en ik ga naar mijn chef
en zeg tegen hem met alle verantwoordelijkheid
‘hé geachte chef u doet een heleboel verkeerd’
ik ontmoet mijn collega schrijvers en dichters
kijk hen doordringend in de ogen en zeg veelbetekenend
‘hé vrienden jullie allemaal samen en ieder van jullie apart doen alles verkeerd’
ik ga naar mijn vrouw
en zeg verstrooid tegen haar
‘hé snap je wel volgens mij doe je iets verkeerd’
ik bel mijn ouders op
en mompel tegen hen door de telefoon
‘hé lieve ouders jullie doen daar iets verkeerd’
ik ga naar de spiegel
en zeg tegen het bekende individu dat de gewoonte heeft daar voortdurend in te kijken
‘hé vriend je hebt alles bedorven je hebt alles helemaal verkeerd gedaan
ik bid tot de here god
en zeg hem
‘hé beste heer god je doet alles verkeerd en niet zoals het moet
eerlijk gezegd heb je me al te pakken gekregen,
kun je echt niet iets goed doen?’
en de here god antwoordt mij
‘neem me niet kwalijk ik schaam me en ik probeer
het onhandig maar het lukt me voor geen meter’
‘dus kun je alles naar de verdommenis sturen?’
‘jazeker’
‘laten we da
t dan doen’
‘oké’ ‘morgen?’
‘morgen’
‘om 9.00 uur?’
‘om 9.00 uur’
‘heel goed ik wist dat we met jou altijd een afspraak kunnen maken’vergeldingopgedragen
aan de beweging tegen illegale immigratie

meneer Noegatov
alles wat u zegt
kan en zal tegen u
worden gebruikt
zwijg daarom
dat zal beter voor u zijn
met welk doel gebruikt u dat onzinnige tataars-tsjetsjeense pseudoniem?
met welk doel verbergt u wie u werkelijk bent
en uw ondermijnende spionnenactiviteit?

edelachtbare

ZWIJG!

meneer noegatov
u hebt uw vaderland verlaten
verraden
het vaderland dat u heeft gevoed
met melk brood en vet
u heeft opgekweekt en opgevoed
u een middelbare en hogere opleiding heeft gegeven
waar is uw dankbaarheid?

meneer noegatov
u bevindt zich onwettig op het gebied van een vreemde mogendheid
ze arresteren u en halen u uit de trein
wanneer u probeert de russisch-oekraïense grens over te steken
in de stad belgorod
als u niets hebt om de russische grenswacht mee om te kopen
aangezien de dollar zakt en de belastingen toenemen
aangezien de russische grenswachten en hun gezinnen ook wat te bikken willen hebben
zich cultureel willen ontspannen en plannen voor de toekomst maken
en je kunt alleen maar met ze meevoelen

meneer noegatov
met welk doel houdt u zich bezig met
occultisme
satanisme
en demonologie?
ongetwijfeld met het doel de eenvoudige medeburgers te manipuleren
hun uw misdadige wil op te leggen
aan uw macht te onderwerpen
en hen te gebruiken voor uw afkeurenswaardige lage egoïstische doeleinden

meneer noegatov
u schrijft onwelvoeglijke
niet rijmende
niet politiek correcte
parodieën
die u om een of andere reden gedichten noemt
en u maakt de onzekere jeugd onrustig
en dan hebben we het nog niet over uw honderden andere gebreken
fouten en zonden

meneer noegatov
de kop van het geduld is overvol
en het vat van smerigheden loopt over
welke tuchtiging
welke doodstraf
welke marteling
hebt u voor uzelf gekozen
voor uw ongehoorde misdaden?
de elektrische stoel?
de kogel?
ophanging?
de guillotine?
onthoofding?
defenestratie?
kruisiging?
een bad in zoutzuur?
vergiftiging met langzaam vergif?
marteling met gekookt vlees?
met gesmolten lood?
met druppelend water op het hoofd?
de wipgalg?
verbranding op de brandstapel?
bestraling met α-β-γ-stralen?
verdrinking?
castratie?
uitsteken van de ogen?
afsnijden van de oren?
uitrukken van de tong?
vierendeling?
steniging?
de schandpaal?
zelfs als we u al deze straffen achter elkaar zouden kunnen doen ondergaan
dan zou u nog niet hebben geboet voor uw afgrijselijke onuitwisbare schuld
maar denkt u maar niet dat de justitie niet in staat is u rechtvaardig te straffen
we hebben u allang in de gaten
alles over u is bij ons bekend
en u kunt ons niet ontgaan

ik ben een schoftik ben een schoft een smeerlap een ploert een ellendeling
ik ben een huichelaar een bedrieger een valsaard een leugenaar
ik ben narrig lichtgeraakt onverdraaglijk arrogant onmogelijk
ik ben eeuwig ontevreden somber kwaadaardig verbitterd agressief
ik ben jaloers kleinzielig gierig platvloers schaamteloos
ik ben eenzelvig teruggetrokken mensenschuw prikkelbaar stuitend
ik ben vreemd onbeheerst met een spraakgebrek onaangepast
niet van deze tijd
ik ben verdorven pervers ontaard cynisch wellustig
ik ben egoïstisch inhalig zelfingenomen ijdel hebzuchtig verschrikkelijk
ik ben hardvochtig gevoelloos wreed gewetenloos rücksichtsloos
ik ben zenuwachtig opvliegend onrechtvaardig gesloten afgunstig
ik ben verward gebroken reddeloos
met mij kun je niet in een en hetzelfde gezelschap verkeren
in een en dezelfde kamer
in een en hetzelfde bed
in een en dezelfde badkamer
in een en hetzelfde toilet
met mij is het onmogelijk over iets te praten
mij kun je onmogelijk van iets overtuigen
mij kun je onmogelijk iets vragen
mij kun je niets bewijzen
mij kun je niet verbeteren
mij kun je niet heropvoeden
mij kun je niets meer leren
mij kun je niets meer afleren
tegen mij kun je ook niet iets zeggen
het is zinloos om met mij ruzie te maken
het is zinloos om mij proberen te overtuigen
ik begrijp het niet goed
ik begrijp het niet slecht
ik denk alleen aan mezelf
ik ben een roofdier
een hufter
een stuk schorem

maar juist daarom
eis ik dat jullie van me houden
eis ik dat jullie allemaal van me houden
eis ik dat jullie allemaal tot de laatste man van me houden
dat jullie allemaal meer van mij houden dan van het leven
dat jullie alleen van mij houden
dat jullie voor me buigen
dat jullie me adoreren
dat jullie me verafgoden
dat jullie me op handen dragen
dat ik stik in de klemmen van jullie dodelijke liefde

middle class heroesgeboren worden in een intelligentsiagezin in de hoofdstad
een prestigieuze speciale school met een humanioraprofiel afmaken
van jongs af aan verkeren in een kring van begaafde verstandige prachtige mensen
vroeg aanleg tonen voor talen schilderen muziek wiskunde en computertechniek
interessante nieuwe progressieve radicale boeken lezen
serieus en lang verliefd zijn op poëzie
naar de universiteit gaan
daar zes jaar studeren
na afloop een passende goed betaalde baan met goede vooruitzichten vinden
als designer in een designstudio
als journalist bij een glossy tijdschrift
als redacteur bij een uitgeverij
of bij een publieke televisiezender
talloze vrienden hebben
die geboren zijn in hoofdstedelijke intelligentsiagezinnen
en prestigieuze speciale scholen hebben bezocht
cum laude zijn afgestudeerd aan de universiteit
een passende goed betaalde baan met goede vooruitzichten hebben gevonden
een flat met veel kamers hebben in Moskou
een verstandige betoverende vrouw hebben uit een goed
hoofdstedelijk intelligentsiagezin
verstandige getalenteerde ontwikkelde en lieve kinderen hebben
veel reizen
vakantiehouden in goa en thailand
succesvol promotie maken
zelfverzekerd leidende functies bekleden in de design studio
het glossy tijdschrift
de uitgeverij
de publieke televisiezender
houden van radicale muziek
actuele kunst
de auteursfilm
hedendaagse literatuur
de nieuwste ontwikkelingen in de kunst volgen
onderhand gedichten schrijven
die publiceren in progressieve uitgaven
daar prestigieuze prijzen voor krijgen
allerwege succes hebben in het leven

na het licht te hebben uitgedaan
’s avonds laat in het kantoor bij het raam staan
door het raam kijken naar de brede nachtelijke straat
met zijn veelkleurige zwermen geluidloze lichtjes
naar de straat met lichtjes
die geluidloos worden afgespoeld door onhoorbare regen
kijken en halfluid zeggen:

over zo’n leven kun je alleen maar dromen
ik heb ongelooflijk veel geluk gehad in dit leven
ik ben een geluksvogel
een uitverkorene
een gunsteling van het lot
ik ben geboren in een hoofdstedelijk gezin
ben afgestudeerd aan een prestigieuze universiteit
heb prachtig werk
heb een gezin en kinderen
ben op de hoogte van de hedendaagse kunst
schrijf opmerkelijke gedichten
alles precies zoals het moet
ik heb alles wat ik nodig heb
ik heb alles volledig gekregen
ik leef een volledig leven
ik sta gewoon op het punt om te huilen van gelukillegalenwe staan vroeg op
pakken onze schepnetten
visnetten strikken
haken harpoenen
haakjes hengels
aas blinkerds
kalasjnikovs
zetten onze helmen op
trekken onze camouflagepakken aan
kogelvrije vesten
laarzen van karsaai
en gaan het vaderland verdedigen
kom op illegalen pakken

die schoften verbergen zich in alle hoeken en gaten
verdwijnen in spleten
schieten heen en weer onder vloerplanken
lossen op in waterbassins

illegalen lopen in groepen
je kunt een drijfjacht op ze houden
en ze allemaal tegelijk vastbinden
maar toch gaat een van die hufters ervandoor
dus houd je oor scherp
kijk en ruik goed
anders glippen ze je door de vingers

daar heeft een van die honden zich achter een plint verstopt
denkt misschien zien ze me niet
houdt ons voor een stelletje sukkels
maar dat viel effe tegen
we grepen hem in zijn nekvel
waar lul is je registratie
klootzak van een illegaal
kom hier
in onze weitas

alle-alle-alle spleetjes doorzoeken
alle-alle-alle scheurtjes en barstjes
alle-alle-alle kuiltjes en gaatjes
alle-alle-alle lulplaatsjes en neukplekjes
we zullen jongens ons vaderland verdomme zuiveren
ons godverdomme eigen land
zodat wij daarin een mooi leven kunnen leiden
eten neuken en slapen
in ons prachtige vaderland

onze weiden zijn overstroomd
onze velden zijn vol kleuren
onze bossen zijn ondoordringbaar
ons geloof is orthodox
onze hoofdstad is moskou.

Vertaling Willem G. Weststeijn

<

TSL 88

>