Cees Willemsen en Jan DierickBibliografie van vertalingen en recensies (1994)

Toelichting

De auteurs pretenderen met onderstaande lijst geen volledig overzicht te geven van alle in het Nederlands taalgebied verschenen vertalingen in boekvorm uit de Slavische literaturen in 1994. Proza of poëzie door (geëmigreerde) Slavische auteurs in hun nieuwe, niet-Slavische, landstaal geschreven, worden niet opgenomen.

Dus werken van Brodsky, Kaletsky, Nabokov, Jan Potocki e.a. die oorspronkelijk in het Engels, respectievelijk Frans verschenen èn geschreven zijn, treft u hieronder niet aan. Voor een verantwoording hiervan, mogen we verwijzen naar 'Het woord vooraf in de Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1789-1985 (Leuven, 1991) van Waegemans/Willemsen. Ten aanzien van de recensies is niet gestreefd naar volledigheid1. Voor de problematiek die zich voordoet bij het achterhalen van alle vertalingen en voor een verantwoording van de keuze ten aanzien van de recensies, verwijzen we naar TSL II, december 1991. De volgende gegevens zijn opgenomen:

- de titel waaronder het werk in het Nederlands is verschenen;
- de vertaler(s), met eventueel de taal waaruit is vertaald als dat niet de oorspronkelijke taal is;
- plaats van uitgifte en uitgever;
- het betreft een eerste druk tenzij anders vermeld. In geval van herdrukken wordt ook het jaar van de eerste druk aangegeven;
- bij recensies zijn opgenomen: de recensent, het blad waarin de recensie is verschenen en de datum.

RUSSISCH 1994BOEKEN

Alesjkovski, Joez. De spermadonor. Amsterdam, Prometheus. 92 p. Vert. Aai Prins.

2. Babel, Isaac. De verhalen. Amsterdam, Meulenhoff. (6e). 391 p. Vert. Charles B. Timmer. Eerste druk verscheen in 1962 bij Moussault in Amsterdam.

3. Boecharina, Anna Larina. De revolutie ging in het rood gekleed. Amsterdam, De Arbeiderspers. 438 p. (Privé-domein). Vert. Margriet Berg en Marja Wiebes.

4. Boelgakov, M.A. Verzamelde werken. Deel I. Amsterdam, Van Oorschot. 561 p. (De Russische bibliotheek). Vert. Aai Prins.
- Aantekeningen van een jonge arts
- Morfine
- De witte garde
- Verhalen over de burgeroorlog

5. Boenin, I. A. Verzamelde werken. Deel 1: Verhalen 1892-1913. Amsterdam, Van Oorschot. 612 p. (De Russische bibliotheek). Vert. Margriet Berg en Marja Wiebes.

6. Brodsky, Joseph. Kerstgedichten. Amsterdam, De Bezige Bij. 48 p. Vert. Peter Zeeman.

7. Dostojevski, Fjodor. De speler. Amsterdam, Pandora. 189, (Pandora Klassiek). Vert. Nico Scheepmaker. Eerste druk van deze vertaling verscheen in 1957 bij Het Spectrum in Utrecht.

8. Gogol, N.W. De neus. Doornik-Dronten, Casterman. 99 p. Vert. Ch. B. Timmer. Ill. Jean-Louis Besson. De vertaling is uit deel 2 van de Verzamelde werken van Gogol in de Russische Bibliotheek van Van Oorschot, voor het eerst verschenen in 1962.

9. Gontsjarov, Ivan. Oblomov. Roman. Amsterdam, Veen. 551 p. Vert. Arthur Langeveld.

10. Grivnina, Irina. De generaalsdochter. Amsterdam, Nijgh& Van Ditmar. 141 p. Vert. Anne Stoffel. 11. llf, Ilja en Jevgeni Petrov. Het gouden kalf Amsterdam, M. Bondi & Galerie Onrust. 342 p. Vert. Frans Stapert. Ill. Dirk Wiarda.

12. Ilf, Ilja en Jevgeni Petrov. Een gouden kalf. Groningen, Jason. 232 p. Vert. Niko Rijnenberg.

13. llf, Ilja en Jevgeni Petrov. De twaalf stoelen & Het gouden kalf Amsterdam, Wereldbibliotheek. 541 p. Vert. Arie van der Ent.

14. Jesenin, Sergej. Poegatsjov. Amsterdam, Stichting Esen in. 79 p. Vert. Richard Haasen en Maria Novikova, m.m.v. Aai Prins. Tweetalige uitgave (toneel).

15. Jevtoesjenko, Jevgeni. Sterf niet voor je dood. Een Russische sage. Baarn, de Prom. 500 p. Vert. Koosje van Landeghem.

16. Lermontov, Michail. De held van onze tijd. Groningen, Historische Uitgeverij. 171 p. Vert. Hans Boland.

17. Nabokov, Vladimir. Masjenka. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij. 131 p. (BB literair). Vert (E.) Jan Pieter van der Sterre.

18. Paustovski, Konstantin. Zwarte netten. Middelburg, Stichting Kunstuitleen Zeeland. 22 p. Vert. en inleiding Jan Paul Hinrichs.

19. Paustovkij, Konstantin. Boek der omzwervingen. Amsterdam, De Arbeiderspers. 232 p. (Pocket-editie) Vert. Wim Hartog. Eerste druk 1984, in de serie Privé-domein bij dezelfde uitgever.

20. Paustovskij, Konstantin. De sprong naar het zuiden. Amsterdam, De Arbeiderspers. 234 p. (Pocketeditie). Vert. Wim Hartog. Eerste druk 1983, in de serie Privé-domein bij dezelfde uitgever.

21. Platonov, Andrej. Dzjan. Amsterdam, Pegasus (2e). 139 p. Vert. Jan RobertBraat. Nawoord Thomas Langerak. Eerste druk verscheen in 1987.

22. Poesjkin, Alexander. Jevgeni Onegin. Amsterdam, Atlas. 247 p. Vert. L.H.M. van Stekelenburg en Frans-Joseph van Agt.

23. Pristavkin, Anatoli. Koekoeksjongen, of treurlied tot troost van het hart. Baarn, de Prom. 266 p. Vert. Gerard Rasch.

24. Rijn, Jevgeni. Spiegelduister. Breda, Papieren Tijger. 128 p. Vert. Hans Boland. Voorwoord Joseph Brodsky. Tweetalige uitgave.

25. Rybakov, Anatoli. Kinderen van de Arbat. Amsterdam, Ooievaar Pockethuis (8e). 535 p. Vert. Aai Prins, Gerard Rasch, Frans Staperten Maya de Vries. Eerste druk verscheen in 1988 bij uitg. Bert Bakker.

26. Skorobogatov, Aleksandr. Audiëntie bij de vorst. Antwerpen, Manteau. 260 p. Vert. Rose-Marie Vermeulen.

27. Sorokin, Vladimir. De rij. Amsterdam, Wereldbibliotheek. 252 p. Vert. Anne Stoffel en Helen Saelman.

28. Tokareva, Viktoria. Happy end. Amsterdam, Wereldbibliotheek. 112 p. Vert. Roel Schuyt.

29. Tolstaja, Tatjana. De verhalen. Amsterdam, Wereldbibliotheek. 338 p. Vert. Carlien Boelhouweren Anne Stoffel. Deze bundel bevat de verhalen uit de eerder verschenen bundels: In vuur en vlam ( 1988) en Slaapwandelaar in de mist ( 1992).

30. Tolstoj, L.N. Verzamelde werken. Deel IIl-IV. Oorlog en vrede. Amsterdam, Van Oorschot (4e). 756 en 769 p. (De Russische bibliotheek). Vert. H.R. de Vries, met ill. en kaarten. De eerste druk verscheen in 1966.

31. Topoi, Edward. De Kremlinkoorts. Amsterdam, De Boekerij (2e). 320 p. Vert. Monique Geux. Eerste druk 1990.

32. Tsjechov, Anton P. Drie verhalen. Meppel, Zetcentrale Meppel. 42 p. (Bibliofiele deeltjes uit de Russische literatuur, nr. 14.). Vert. Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Löb. Nawoord Willem Weststeijn.

33. Tsjechow, Anton P. Verzamelde werken. Deel I. Verhalen, 1882-1886. Amsterdam, Van Oorschot (7e). 674 p. (De Russische bibliotheek) Vert. Ch. B. Timmer. De eerste druk verscheen in 1953.


BUNDELS

34. Baltische verhalen. Schrijfsters uit Estland, Letland en Litouwen. Amsterdam, Wereldbibliotheek. 174 p. Vertaling en samenstelling Erica Engels. Voorwoord Jan Paul Hinrichs. Hierin: Violetta Palmova, 'Het oude huis. Een verhaal dat nergens over gaat', pp. 124-153.

35. Van Derzjavin tot Nabokov. Russische poëzie uit drie eeuwen. Leiden, Plantage/G&S (2e). 222p. (Visum 7). Vertaling en samenstelling Marja Wiebes en Margriet Berg. Eerste druk 1991.

36. Diner met de dood. Achttien wereldberoemde misdaadverhalen. Weert, Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. 302 p. Vert. (E.) Nel Willems. Samenst. Peter Haining.

Poesjkin, Alexander. De doodkistenmaker. p. 120-126.

37. Mensen in oorlog, De beste oorlogsverhalen. Samengesteld door Ernest Hemingway. Baarn, Anthos- Diogenes (i.s.m. Loeb). 472 p. Eerste druk verscheen in 1982 bij Loeb, Amsterdam.
- Leo Tolstoj. 'Vorst Andrej trekt ten strijde'. p. 88-100. Vert. A.E. Boutelje
- Michael Sjolochow. 'Het veulen'. p. 101- 108. Vert. B.C. Kuitert.
- Michael Sjolochow. 'Een mensenlot'. p. 158-189. Vert. B.C. Kuitert.
- Wsewolod lwanow. 'Het kind'. p. 299- 309. Vert. B.C. Kuitert.
- Grigory Baklanow. 'De tweede ontmoeting'. p. 362-371. Vert. B.C. Kuitert
- Boris Lawrenjew. 'De eenenveertigste'. p. 372-416. Vert. B.C. Kuitert
- Arkady Awertsjenko. 'De oorlog'. p. 463-466. Vert. B.C. Kuitert.

38. Prachtig weer verhalen. Gebtiel Gereis Márquez ... et al. Amsterdam, Meulenhoff. 288 p. Vert. Arie van der Wal ... et al.
- Isaak Babel. 'De geschiedenis van mijn duiventil'. p. 23-37. Vert. Ch. B. Timmer, overgenomen uit Isaak Babel, Verzameld werk. Deel I, Meulenhoff, 1979.


RECENSIES

1. Helen Saelman, 'Getrapt door letterbrakers', NRC Handelsblad, 1 juli 1994.

3. Piet de Moor, 'De vrouw die Stalins muts droeg'. De Standaard, 2 april 1994.

Anet Bleich, 'Op het vaandel dat u meedraagt, zitten ook mijn bloeddruppels'. de Volkskrant, 9 april 1994.

Piet de Moor, 'Boecharina's herinneringen. Verscheuren of verscheurd worden'. Vrij Nederland, 9 april 1994.

August Thiry, 'Een betreurenswaardige drukfout. De memoires van Anna Larina Boecharina'. De Morgen, 19 augustus 1994.

4. Melchior de Wolff, 'Verpletterende gevolgen van het trekken van een kies'. de Volkskrant, 17 februari 1995.

Antoine Verbij, 'Loyaliteit, verraad en de morele oplossing, daarom draait het bij Michail Boelgakov'. Trouw, 10 maart 1995.
Kristien Warmenhoven, 'Spotten met de sovjetmens'. HP!De Tijd, 10 maart 1995.

Peter Zeeman, 'Het zwaard zal verdwijnen'. De Groene Amsterdammer, 15 maart 1995.

Arthur Langeveld, 'Zelfs Stalin was ontroerd. Het eerste deel van Boelgakovs verzameld werk', NRC Handelsblad, 17 maart 1995.

L. Oomens, 'Twee echte Russische vertellers. Van Oorschot pakt draad weer op met Boenin en Boelgakov'. Algemeen Dagblad, 17 maart 1995.

Willem G. Weststeijn, 'Moed als iets vanzelfsprekends. Boelgakovs verzameld werk'. Vrij Nederland, 1 april 1995.

August Thiry, 'Bloed is goedkoop. Verzameld werk van Michail Boelgakov'. De Morgen, 16 juni 1995.

Kathi Hansen Löve, TSL 19, augustus-september 1995, p.75-77.

5. Kristien Warmenhoven, 'Saluut aan een verdwenen Rusland'. HP! De Tijd, 24 februari 1995.

Antar El-Mecky, 'Gelukkige dagen in de appelboomgaard. Het superieure bittere pessimisme van Ivan Boenin'. de Volkskrant, 3 maart 1995

Jan Paul Hinrichs, 'Specialist in morsige types. Boen ins verzameld werk'. Vrij Nederland, 4 maart 1995.

L. Oomens, 'Twee echte Russische vertellers. Van Oorschot pakt draad weer op met Boenin en Boelgakov'. Algemeen Dagblad, 17 maart 1995.

Helen Saelman, 'De zegeningen van de lijfeigenschap. De verloedering van Rusland volgens Ivan Boenin'. NRC Handelsblad, 28 april 1995.

Antoine Verbij, 'Boenins koele passie voor het lelijke Rusland'. Trouw, 28 april 1995.

August Thiry, 'Rusland is een dorp'. De Morgen, 17 november 1995.

6. Guus Middag, 'Het Bethlehem van mijn jeugd. Joseph Brodsky inventariseert het jaar in zijn kerstgedichten'. NRC Handelsblad, 23 december 1994.

9. Willem Kuipers, 'I.S.B.N. Rubriek over boeken'. de Volkskrant, 11 januari 1995.

Antoine Verbij, 'Het onweerstaanbare verlangen naar de sofa'. Trouw, 19 januari 1995.

Hans den Hartog Jager, 'In de hemel van het heilige nietsdoen. De vele gedaanten van Ilja Iljitsj Oblomov'. NRC Handelsblad, 3 februari 1995.

Melchior de Wolff, 'Het nadeel van een gelukkige jeugd. Gontsjarovs "Oblomov" is een ziektegeschiedenis zonder diagnose'. de Volkskrant, 10 februari 1995.

Carolina De Maegd, 'Immobilisme in oosterse kamerjas. Bij de nieuwe vertaling van Gontsjarovs Oblomov'. De Standaard, 6 april 1995.

August Thiry, 'Kroniek vaneen zondagsrus'. De Morgen, 24 november 1995.

10. Antar El-Mecky, 'De kleinzoon van de generaal heeft een geheime schuilplaats. Irina Grivnina reconstrueert een fictieve familiekroniek'. De Volkskrant, 28 oktober 1994.

Vera Illés, 'Sovjet-mens in drie generaties'. Elsevier, 12 november 1994.

Helen Saelman, 'Russisch kort. Irina Grivnina'. NRC Handelsblad, 2 december 1994.

August Thiry, 'Schizofrenie in het arbeidersparadijs'. De Morgen, 9 december 1994.

11. Helen Saelman, 'Russisch kort. Ilf&Petrov'. NRC Handelsblad, 2 december 1994.

Jan-Paul Hinrichs, 'Alsnog omscholen tot huismeester is het devies'. Vrij Nederland, 17 december 1994.

Antar El-Mecky, 'Alleen in het gekkenhuis kan een normaal mens leven. Ilf en Petrov, briljante satirici uit de beginjaren van de Sovjet-Unie'. de Volkskrant, 3 februari 1995.

Menno Kraan, TSL 18, februari 1995, p. 66-68. 12. Jan-Paul Hinrichs, 'Alsnog omscholen tot huismeester is het devies'. Vrij Nederland, 17 december 1994.

Menno Kraan, TSL 18, februari 1995, p. 66-68. 13. Jan-Paul Hinrichs, 'Alsnog omscholen tot huismeester is het devies'. Vrij Nederland, 17 december 1994.

Kristien Warmenhoven, 'Het sovjetbroertje van Schwejk'. HP!De Tijd, 6januari 1995.

Antar El-Mecky, 'Alleen in het gekkenhuis kan een normaal mens leven. Ilf en Petrov, briljante satirici uit de beginjaren van de Sovjet-Unie'. de Volkskrant, 3 februari 1995.

Menno Kraan, TSL 18, februari 1995, p. 66-68. August Thiry, 'Twaalf stoelen, dertien ongel ukken'. De Morgen, 5 mei 1995.

14. Josephien van Kessel, TSL 18, februari 1995, p. 64-65.

15. Sasza Malko, 'De Russische renaissance volgens Jevgeni Jevtoesjenko. Interview met een ex-rebel'. Vrij Nederland, 17 december 1994.

Antar El-Mecky, 'Ongetemd Tataars bloed galoppeerde door haar aderen. Jevtoesjenko schrijft zijn magnum opus'. de Volkskrant, lOfebruari 1995.

Helen Saelman, 'Losse flodder op de barricade'. NRC Handelsblad, 3 maart 1995.

August Thiry, 'Kleurbekentenis van een kameleon'. De Morgen, 28 april 1995.

16. Antoine Verbij, 'Lermontov en Petsjorin ook helden van onze tijd'. Trouw, 21 oktober 1994.

Melchior de Wolff, 'Dwalen als een schim in een netwerk van contradicties. Hans Boland vertaalt Lermontov in het Wassenaars'. de Volkskrant, 9 december 1994.

Laura Starink, 'Dolk en degen zijn hun ledematen. De reputatie van de Tsjetsjenen in de Russische literatuur'. NRC Handelsblad, 13 januari 1995.

Saskia de Ruijter, TSL 18, februari 1995, p. 63-64.

August Thiry, 'Lermontov en de overbodige held. Nieuwe vertaling van het Russisch meesterwerk'. De Morgen, 17 februari 1995.

19. B(ert) Cl(aerhout), 'Pocket', De Standaard, 28 mei 1994.

20. B(ert) Cl(aerhout), 'Pocket', De Standaard, 28 mei 1994.

21. Willem Kuipers, 'I.S.B.N. Rubriek over boeken'. de Volkskrant, 11 januari 1995.

22. Hans Warren, 'Jewgeni Onegin, roman in verzen'. Provinciale Zeeuwse Courant, 14 juli 1995.

Jan Paul Hinrichs, 'Poesjkins bedrieglijke eenvoud. De nieuwe vertaling van Jevgeni Onegin'. Vrij Nederland, 26 augustus 1995.

Jaap Goedegebuure, 'Poesjkin & Vertalers'. HP!De Tijd, 7 november 1995.

Carolina De Maegd, 'Rusten op een bankje. Autobiografische elementen in Poesjkins "Jevgeni Onegin'". De Standaard, 16 november 1995.

Wim Coudenys, 'Vlug breng me veder, inkt, papier'. Twee nieuwe vertalingen van Poesjkins 'Jevgeni Onegin'. De Morgen, 23 februari 1996.

23. Helen Saelman, 'Kinderen zonder verjaardag. Goeden en slechten in roman van Anatoli Pristavkin'. NRC Handelsblad, 8 april 1994.

August Thiry, 'Kinderen van kameraad Stalin'. De Morgen, 1 juli 1994.

24. Arthur Langeveld, 'Nachtwacht in Moskou', NRC Handelsblad, 9 juni 1995.

25. Hemme Battjes, TSL 19, augustus-september 1995, p. 77-78.

26. Helen Saelman, 'Russisch kort. Skorobogatov'. NRC Handelsblad, 2 december 1994.

Jeroen Overstijns,'Gladjes gothic zonder gruwel'. De Standaard, 2 maart 1995.

August Thiry, 'Een demon in Antwerpen. Aleksandr Skorobogatov over zijn roman "Audiëntie bij de vorst'". De Morgen, 18 november 1994.

27. Marko Fondse, 'Russische literatuur. De rij als metafoor voor de samenleving'. Vrij Nederland, 10 september 1994.

Antar El-Mecky, 'Kleppen, kwebbelen, kwekken. Vladimir Sorokin heeft buitenliteraire belangstelling voor de rij'. de Volkskrant, 29 juli 1994.

Helen Saelman, 'Er is nog hoop voor Ruslands letterkunde. Schrijver Vladimir Sorokin wacht op maatschappelijke neergang en opbloeiende letterkunde'. NRC Handelsblad, 21 januari 1995.

28. Antar El-Mecky, 'Igor was als een omgeploegde akker. In "Happy end" van Viktoria Tokareva worden de mannen gebruikt als treden van een ladder'. de Volkskrant, 2 september 1994.

Willem G. Weststeijn, 'Toezichthoudsters over de gedachten'. Vrij Nederland, 7 januari 1995.

Arthur Langeveld, 'Van de ene schoonmoeder naar de andere'. NRC Handelsblad, 17 februari 1995.

Rentsje de Gruyter, TSL 18, p. 70- 71.

29. Rudi Wester, 'Solzjenitsyn wil dingen verbergen! De aanval van Tatjana Tolstaja'. Vrij Nederland, 10 februari 1996.POOLSBOEKEN

1. Andrzejewski, Jerzy. As en diamant. Amsterdam, In de Knipscheer. 431 p. Vert. W.A. Mayer. Eerste druk verscheen in 1963 bij De Boer in Hilversum.

2. Gombrowicz, Witold. Pornografie. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep. 186 p. Vert. Paul Beers. 186p.

3. Herbert, Zbigniew. Rapport uit een belegerde stad en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij. l 00 p. Vert. Gerard Rasch.

4. Nurowska, Maria. Brieven der liefde. Roman. Breda, De Geus. 217 p. Vert. Gerard Rasch.

5. Szczypiorski, Andrzej. Zelfportret met vrouw. Amsterdam, Wereldbibliotheek. 224 p. (Wereldbibliotheekreeks) Vert. Esselien 't Hart.

6. Zaniewski, Andrzej. Rat. Amsterdam, Prometheus. 160 p. Vert. Gerard Rasch.


RECENSIES

1. Antar El-Mecky, 'Schimmen tussen goed en kwaad'. de Volkskrant, 25 november 1994. 2. Eric Min, 'Een koreografie van het verlangen'. De Morgen, 17 juni 1994.

Huub Beurskens, 'Pornografie zonder pornografie'. De Groene Amsterdammer, 31 augustus 1994.

3. Marjoleine de Vos, 'Beloon de mensen die mij fruit gaven. Hoe Zbigniew Herbert zich met het leven verzoent'. NRC Handelsblad, 25 november 1994.

T. van Deel, 'De mens is broos en makkelijk te verbloeden'. Trouw, 16 december 1994.

Rob Schouten, 'Het wrede bewustzijn dat het leven groot is'. Vrij Nederland, 15 april 1995.

4. Piet de Moor, 'Maria Nurowska "Nu weet ik waarom moeder het leven haatte"'. Knack, 14 december 1994.

August Thiry, 'Maria Nurowska en het overleven'. De Morgen, 16 december 1994.

Janny Groen, '"Het is moeilijk om in Polen harmonieus op te groeien." Schrijfster Maria Nurowska beent de dubbelzinnige geschiedenis van Polen uit'. de Volkskrant, 13 januari 1995

Christel Jansen, 'Maria Nurowska: vrijheid als een grap', Trouw, 19 januari 1995

Helen Saelman, 'Het genot in het aanzicht van de dood. Hoopvolle roman van Maria Nurowska vertaald'. NRC Handelsblad, 27 januari 1995.

5. Piet de Moor, '"God heeft een beetje zitten knoeien". Interview met de Poolse schrijver Andrzej Szczypiorski'. De Morgen, 16 december 1994.

6. Maarten 't Hart, HP!De Tijd, 25 februari 1994.

Piet de Moor, 'Kursus in doden'. De Standaard, 19 februari 1994.

Piet de Moor, 'Een monument voor een rat'. Vrij Nederland, 23 april 1994.

Karol Lesman, TSL 17, juli 1994, p.80.TSJECHISCHBOEKEN

l. Hodrová, Daniela. Stad der smarten.Het Olšanyrijk. Breda, De Geus. 203 p. Vert. Edgar de Bruin.

2. Hrabal, Bohumil. De tedere barbaar. Amsterdam, Bert Bakker. 132 p. Vert. en nawoord Kees Mercks.

3. Klíma, Ivan, Eiland van de dode koningen. Amsterdam, Wereldbibliotheek. 229 p. (Wereldbibliotheekreeks) Vert. Kees Mercks. Bevat tevens het verhaal: De melaatsen, 'Malornocni'.

4. Kundera, Milan. Afscheidswals. Houten/Baarn, Agathon/Ambo (7e). 228 p. Vert. Jana Beranová. Eerste druk 1982.

5. Kundera, Milan. Het boek van de lach en de vergetelheid. Houten/Baarn, Agathon/Ambo (9e). 291 p. Vert. Jana Beranová. Eerste druk 1981.

6. Kundera, Milan. De grap. Houten/Baarn, Agathon/ Ambo (5e). 341 p. Vert. Jana Beranová.

7. Kundera, Milan. De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Houten/Baarn, Agathon/Ambo (27e). 355 p. Vert. Jana Beranová. Eerste druk 1985.

8. Kundera, Milan, Verraden testamenten. Baarn, Ambo. 251 p. Vert. (Fr.) Piet Meeuse.

9. Sidon, Karol, Droom van mijzelf. Amsterdam, Wereldbibliotheek. 162 p. (Wereldbibliotheekreeks) Vert. Edgar de Bruin.

10. Putík, Jaroslav, De man met het scheermes. Baarn, de Prom. Vert. Hank Geerts. 366 p.


RECENSIES

1. Christel Jansen, 'Even "onder beide gedaanten" op het Olsany-kerkhof". Trouw, 6 januari 1994.

Jacq Vogelaar, 'Verwarring op het kerkhof'. De Groene Amsterdammer, 13 april 1994.

Christiane Kuby, 'Mos, klimop, en wilde wingerd. Het poëtisch proza van Daniela Hodrová'. Surplus, jrg. 8, nr. 3, p. 5.

August Thiry, 'Een handvol dode zielen'. De Morgen, 1O juni 1994.

Kees Mercks, TSL 18, februari 1995, p. 72-73.

2. P.F. Thomése, 'In dienst van gulzige heren. Bohumil Hrabal, de godgevallige grabbelaar'. NRC Handelsblad, 6 januari 1995.

Erik van den Berg, 'De werkelijkheid is alcoholisch. Bohumi I Hrabal verzoent levenslust en levensangst in hardhandige montage'. de Volkskrant, 3 februari 1995.

Harold Polis, 'Het hart dat nadenkt. "De tedere barbaar": Bohumil Hrabals hommage aan de Praagse bohémiens'. Knack, 1 maart 1995.

Christel Jansen, 'Hrabals hommage aan een groot kunstenaar'. Trouw, 3 maart 1995.

Piet de Moor, 'Een levensdroftige explosionalist' .De Morgen, 10 maart 1995.

Pascal Cornet, 'Praagse bohème. Bohumil Hrabals herinneringen aan Vladimir Boudnik'. De Standaard, 27 april 1995.

3. Marcel Möring, 'De zuigende leegte van de melancholie'. NRC Handelsblad, 9 december 1994.

8. Arnold Heumakers, 'De roman is dood, leve de roman. Onder de ferme taal van Kundera's essay gaat onmiskenbaar een compromis schuil'. de Volkskrant, 6 januari 1995.

Bas Heijne, 'De broer van Mien uit Assen. De gewone lezer, een uitvinding van de televisie'. NRC Handelsblad, 13 januari 1995.

AlleLansu, 'Vrijmoedige avonturen. Onderhoudend en inspirerend betoog over de roman'. Het Parool, 27 januari 1995.

Vera Illés, 'Tegen interpretaties'. Elsevier, 11 februari 1995.

Mels de Jong, 'Dansen om het ego te laten stralen'. Vrij Nederland, 17 juni 1995.

10. Helen Saelman, 'Bestudeer de baarden van uw leiders. Groteske roman van Jaroslav Putik'. NRC Handelsblad, 18 november 1994.

Francisca Kleijer/Kees Mercks, TSL 18, februari 1995, p. 71-72.JOEGOSLAVISCH


BOEKEN<br/>
1. Alagić, Senada, Spiegel van de oorlog. Nijmegen- Arnhem, Lȃle-Elessy. 112 p. Vert. Reina Dokter.

2. Andrić, Ivo. De brug over de Drina. Amsterdam, Prometheus. 314 p. (Se) Vert. C.W. Sangster-Warnaars en K. Vermeulen-Dijamant. Eerste druk 1961 bij De Fontein, Utrecht.

3. Drakulić, Slavenka. Hologrammen van angst. Baarn, de Prom. 179 p. Vert. Christel Jansen.

4. Jancar, Drago, Noorderlicht. Amsterdam, Wereldbibliotheek. 232 p. (Wereldbibliotheekreeks) Vert. Roel Schuijt.

5. Karahasan, Dzevad. Sarajevo. Portret van een in zichzelf gekeerde stad. Amsterdam, Van Gennep. 89 p. Vert. Roel Schuyt. Met foto's van Frank Vellenga.

6. Kovać, Mirko, Het leven van Malvina Trifković. Amsterdam, De Bezige Bij. 92 p. Vert. Reina Dokter.

7. Matvejević, Predrag. De Middellandse Zee - Een getijdenboek. Amsterdam, Meulenhoff. 250p. Vert. Tom Eekman.

8. Stevanović, Vidosav. De sneeuw en de honden. Roman. Baarn, Bodoni. 291 p. Vert. Reina Dokter.
- Sneeuw in Athene
- Het Balkan-eiland

9. Ugresić, Dubravka. Het leven is een sprookje. Amsterdam, Muntinga (i.s.m. Amber/De Boekerij) (2e). 248 p. (Rainbow pocketboeken, nr. 191). Vert. Tom Eekman. Eerste druk verscheen in 1992 bij Amber.

10. Ugresić, Dubravka. Steffie Steek in de klauwen van het leven. Amsterdam, Muntinga (i.s.m. De Boekerij). (2e). 153 p. (Rainbow pocketboeken, nr. 174). Vert. Tom Eekman. Eerste druk verscheen in 1991 bij Amber.


RECENSIES

2. Christel Jansen, "'De brug over de Drina", nog akelig actueel'. Trouw, 20 januari 1995.

Piet de Moor, 'Zinloos bouwen en misdadige vernietiging'. De Morgen, 24 februari 1995.

3. Piet de Moor, 'Met de dood voor ogen'. De Standaard, 24 september 1994.

Piet de Moor, 'Een bevoorrechte relatie tot de dingen. Ex-Joegoslavische literatuur'. Vrij Nederland, 12 november 1994.

Eric Min, 'Een hoofd met een deurtje'. De Morgen, 17 maart 1995.

4. Piet de Moor, 'Wereldbrand'. De Groene Amsterdammer, 18 februari 1995.

Piet de Moor, 'Met ogen als van een albino-konijn'. De Morgen, 17 maart 1995.

5. Cyrille Offermans, 'Het verdriet om Malvina Trifković'. Vrij Nederland, 16 april 1994

Michaïl Zeeman, 'In Joegoslavië is een oorlog op komst', de Volkskrant, 25 maart 1994.

Piet de Moor. De Standaard, 26 maart 1994.

Eric Min. 'De haat, als een wijnrank'. De Morgen, 30 september 1994.

7 Rein jan Mulder, 'Parels, spotters en flessentrekkers. Predrag Matvejevic over de Middelandse Zee en de brug over de Mostar'. NRC Handelsblad, 1 juli 1994.

Luc Devoldere, 'Voetnoten bij een zee'. De Standaard, 6 augustus 1994.

Annick Schreuder, 'Een zee van geschiedenis'. De Morgen, 19 augustus 1994.

8. Piet de Moor, 'Met het gelijk van God en Slobo. Servische oorlogsroman'. Vrij Nederland, 8 oktober 1994.


NagekomenRUSSISCH 1993


RECENSIES

18. Willem G. Weststeijn, 'Toezichthoudsters over de gedachten'. Vrij Nederland, 7 januari 1995.

27. Willem G. Weststeijn, 'Toezichthoudsters over de gedachten'. Vrij Nederland, 7 januari 1995.POOLS 1993


RECENSIES

5. El-Mecky, Antar, 'Meegesleurd in de val van Gomulka. Maria Nurowska ergert links en rechts in Polen'. de Volkskrant, 1 april 1994.

Piet de Moor, 'Feeks, heldin en moeder'. De Standaard, 28 mei 1994.

August Thiry, 'Almoeder en dochter'. De Morgen, 24 juni 1994.

Piet de Moor, 'Karakter is een gebrek aan fantasie'. Vrij Nederland, 16 juli 1994.

Piet de Moor, 'Maria Nurowska "Nu weet ik waarom moeder het leven haatte:". Knack, 14 december 1994.

Karol Lesman, TSL 17, juli 1994, p. 78-79.

6. Hans W. Bakx, 'De beschrijving van een ei hoeft niet eivormig te zijn'. Vrij Nederland, 30 januari 1993. Jacq Vogelaar, 'Metafysisch. In één woord: verschrikkelijk'. De Groene Amsterdammer, 24 februari 1993.
1 Met dank aan Henk Hogenhout, Otto S. Lankhorst en André Roosen. We houden ons ten zeerste aanbevolen voor verdere aanvullingen.<    

TSL 25